این برنامه بدنسازی تخصصی والیبال برای افزایش پرش میباشد که زیر مربی تخصصی والیبال نوشته شده است، مناسب برای نیمه حرفه ای و حرفه ای ها، رده سنی نوجوان به…

ریال 400,000 – خرید

این برنامه بدنسازی تخصصی والیبال که زیر مربی تخصصی والیبال نوشته شده است مناسب برای نیمه حرفه ای و حرفه ای ها، رده سنی نوجوان به بالا میباشد . همه…

ریال 300,000 – خرید

همه ما این را میدانیم که قد بلند یک اعمتاد به نفس کاملا واقعی به ما میدهد و میتواند در زندگی ما بسیار تاثیر گذار باشد با پیشرفت امروزی دیگر…

ریال 300,000 – خرید

بی شک مطمئنیم قد بلند در والیبال یک پوئن مثبت برای بازیکنان به حساب می آید و اولین چیزی که به چشم یک مربی میخورد قد بلند بازیکن است .…

ریال 300,000 – خرید